Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Emil Dettlaff

Emil Dettlaff

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 41, przynależność: KWW ANDRZEJ STRZECHMIŃSKI

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała II/5/2018 członek
Komisja Gospodarki i Budżetu stała II/5/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie w składzie: Agnieszka Derba, Katarzyna Mazur, Hanna Kisielewska I sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-11-22 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie. Zgłoszeni Kandydaci: Jan Kużownik, Magdalena Wójcicka. I sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:05:25 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:16:24 Głosowanie nad uchwałą Nr II/2/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego/ych Rady Miejskiej w Łebie II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:22:09 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej aby Rada dokonała wyboru jednego Wiceprzewodniczącego Rady. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:24:01 Głosowanie nad uchwałą Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łebie. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:27:28 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego/ych Rady. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:41:41 Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego/ych Rady. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:12:01 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej w sprawie powołania czterech stałych Komisji Rady Miejskiej w Łebie tj. 1.Komisji Rewizyjnej, 2.Komisji Gospodarki i Budżetu, 3.Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska, 4.Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:18:41 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej aby skład liczbowy : 1.Komisji Rewizyjnej liczył od 3 do 7 radnych, 2.Komisji Gospodarki i Budżetu liczył od 3 do 7 radnych, 3.Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska liczył od 3 do 7 radnych, 4.Komisji skarg, wniosków i petycji liczył od 3 do 7 radnych. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:21:30 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów liczbowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:40:38 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:42:14 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:43:56 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:45:28 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Magdalena Plichta na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:06:39 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Hanna Kisielewska na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:07:58 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:09:32 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:11:03 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Derba na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 13:21:54 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Stanisław Mielewczyk na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 13:24:11 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:25:46 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jan Kużownik na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:27:25 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Beata Smorawska na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:40:21 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:42:14 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:44:37 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:46:10 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jakub Krawczyk na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:59:13 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie w sprawie ustalenia osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 14:27:52 Zmiana porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów Rady Miejskiej w Łebie II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:07:37 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:11:03 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22.11.2018 r. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:51:05 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:52:55 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 12:54:41 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:58:34 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 13:04:29 Zmiana porządku obrad poprzez zmianę treści uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji i wycofanie załącznika nr 1 II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:12:54 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:14:21 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Arkadiusz Puchacz na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:15:48 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Beata Smorawska na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:18:19 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jan Kużownik na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:28:51 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Derba na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 13:30:16 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:31:49 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 13:33:25 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jakub Krawczyk na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:34:50 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Arkadiusz Puchacz na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 13:36:17 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Magdalena Plichta na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:37:42 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:48:46 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Derba na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:49:55 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Beata Smorawska na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:51:21 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:54:04 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-28 09:12:08 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:15:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (1). III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:16:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (2). III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:17:45 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, lokalu użytkowego o powierzchni 68,68 m2, położonego w budynku, przy ul. Pocztowej 10 w Łebie, obr. 1, na działkach o numerach ewidencyjnych 147, 148, 149, 150. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:18:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - dwóch działek o numerach 575/16 i 556/4, położonych w Łebie, obręb 1. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:19:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miejskiej Łeba. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:20:59 Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - trzech działek o numerach 637/8, 724/12 i 724/10, położonych w Łebie, obręb 1. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:22:07 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 841/7, położonej w Łebie, obręb 1. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:23:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Lębork w sprawie zwrotu kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nauczyciela pełniącego funkcję członka Zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:24:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej w Łebie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:25:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:27:14 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:28:21 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:29:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Andrzeja Strzechmińskiego Burmistrza Miasta Łeby. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:42:39 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:39:33 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:40:14 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:41:00 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Hanna Kisielewska na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:38:37 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:41:50 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Magdalena Plichta na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:37:37 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-28 09:44:14 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:45:20 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie na rok 2019. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:46:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Miejskiej Łeba z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:48:06 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2018-2029. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:49:13 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łeby na 2019 r. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 09:07:10 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności i ogłoszenia przez Burmistrza Miasta naboru na inkasenta opłaty targowej. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-01-31 09:13:25 Przyjęcie porządku obrad (wówczas gdy będzie wniosek o zmianę porządku). IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 09:14:39 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2018 r. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 09:16:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 09:17:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia dla Policji. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-01-31 10:27:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2019 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:37:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:39:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:39:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska na rok 2019. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:40:45 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2019. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:41:39 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:42:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - działki numer 712/5, położonej w Łebie, obręb 1. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:43:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Łeba prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 25/1, położonej w Łebie, obręb 1. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:46:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Łebie. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-01-31 10:44:56 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Miejskiej - Magdaleny Wójcickiej - aby par. 9 uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Łebie. otrzymał brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r." IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:21:01 (2) Głosowanie: Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:22:29 (3) Głosowanie: Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 31.01.2019 r. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:27:53 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w Łebie, przy ul. 10 Marca. V sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-03-22 09:31:52 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych - działki nr 826 oraz fragmentu działki numer 827/3, położonych w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:32:58 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej -fragmentu działki numer 49/30, położonej w Łebie, obręb 2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:34:00 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 6/23, położonej w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:35:11 (9) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej fragment działki nr 935/4, położonej w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:36:05 (10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łeby w 2019 roku. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:37:03 (11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 402/4, położonej w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:37:52 (12) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 365/73, położonej w Łebie, obręb 2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:42:42 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:45:13 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Łeba. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:46:25 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łeba oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:47:14 (16) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:48:01 (17) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:48:56 (18) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Miejskiej Łeba oraz określenia sezonu kąpielowego. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:49:46 (19) Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy parkowi gminnemu w Łebie. V sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-03-22 09:50:43 (20) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 54/1, zlokalizowanej w Łebie, obręb 2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:51:30 (21) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/20, zlokalizowanej w Łebie, obręb 2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:56:52 (22) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 54/1, zlokalizowanej w Łebie, obręb 2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:57:59 (23) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:59:00 (24) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2025. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:59:55 (25) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 10:01:57 (26) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych - działki numer 557/5 i części działki numer 557/13 oraz części działki nr 637/9, położonych w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 10:03:02 (27) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych -  części działki numer 822/10, położonej w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 10:03:57 (28) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych - działki numer 575/16 i działki numer 556/4, położonych w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 10:20:24 (29) Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba – Północ”. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:19:44 (2b) Głosowanie nad wnioskiem pani Mgadaleny Wójcickiej o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 13 i 14 w brzmieniu: „Punkt 13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kolejne punkty porządku obrad otrzymują oznaczenie od Nr 15 do Nr 34.„ V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:39:08 (13b) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:40:04 (14b) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:41:40 (13c) Głosowanie nad kandydaturą radnego Stanisława Mielewczyk na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:24:40 (1b) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o oddanie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej część działki nr 157, o pow. 26,88 m2, położonej w Łebie, obręb 1, przy ul. 10 Marca, zabudowanej budynkiem sanitarnym o pow. 20,29 m2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 10:26:18 (27b) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu w brzmieniu: Komisja wnioskuje aby na kolejną sesję rady Burmistrz Miasta przedłożył Radzie do uchwalenia projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba – Północ” dla terenu 065.ZP. V sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-04-25 09:18:25 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22.03.2019 r. VI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-04-25 09:20:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 - wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby VI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-04-25 09:21:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029. VI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:11:51 Głosowanie: Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:13:41 Głosowanie: Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 27.05.2019r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:14:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łeby za lata 2017-2018. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:15:56 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku energetycznego. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:16:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej w Łebie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w sądach powszechnych na lata 2020-2023. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:17:47 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 365/75, położonej w Łebie, obręb 2. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:18:41 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 831/5, położonej w Łebie, obręb 1. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:19:29 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 838/7, położonej w Łebie, obręb 1. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:20:28 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVIII/341/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 13/5, położonej w Łebie, przy ul. M. Kopernika, jej użytkownikowi wieczystemu. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:21:21 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia Uchwały nr XX/235/2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę numer 51/24, położonej w Łebie, przy ul. Powstańców Warszawy. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:22:22 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXVII/447/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej fragment działki nr 402/4, położonej w Łebie, obręb 1, przy ul. Pl. Dworcowy. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:23:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/206/2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 453/1, położonej w Łebie przy ul. Kościuszki jej użytkownikowi wieczystemu. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:24:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 453/2, położonej w Łebie przy ul. Kościuszki jej użytkownikowi wieczystemu. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:25:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia Uchwały nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości - dwóch działek o numerach 575/16 i 556/4, położonych w Łebie, obręb 1. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:26:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Łeba. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:28:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/307/2017 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba i ustalenia stawek opłat za postój w tych strefach, sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017, poz. 544). VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-06-06 09:37:01 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-06 09:37:51 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości położonej w Łebie, przy ul. 10 Marca. VIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:11:17 Nad wnioskiem pani Magdaleny Wójcickiej o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 12 w brzmieniu: „Punkt 12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców w sprawie inwestycji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki. Kolejne punkty porządku obrad otrzymują oznaczenie od Nr 13 do Nr 15.” IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:13:13 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:14:07 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 06.06.2019r. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:16:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łeby za rok 2018. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:26:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łeby za rok 2018. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:44:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łeby. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:51:04 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Łeba za 2018 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:53:07 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miejskiej Łeba. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:56:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 223/2, działkę nr 240/54 oraz fragm. działki nr 240/85, położonych w Łebie, obręb 2. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:57:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 402/4, położonej w Łebie, obręb 1. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:58:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców w sprawie inwestycji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-15 11:27:45 (4) Głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba. Drugie posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-15 11:32:23 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Miejskiej o zmianie porządku obrad w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 5 i 6 Drugie posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:32:53 (3a) Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 27.09.2019r. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:33:25 (3b) Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 11.10.2019r. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:35:39 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lęborku. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:54:10 (6) Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy wyborze ławnika do Sądu Rejonowego w Lęborku na lata 2020-2023. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:08:42 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości -działki nr 437/4, położonej w Łebie, obręb 2. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:09:40 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 49/30, położonej w Łebie, obręb 2. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:10:31 (9) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Łeba prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 49/14, położonej w Nowęcinie, Gmina Wicko. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:11:24 (10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 724/7, położonej w Łebie, obręb 1. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:12:08 (11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 563/7, położonej w Łebie, obręb 1. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:12:58 (12) Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia i  określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – interwencyjnym w Gminie Miejskiej Łeba. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:13:42 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:14:44 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-10-25 10:17:20 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 498/3, położonej w Łebie, przy ul.Dojazdowej. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:27:00 (d1) Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady pani Magdaleny Wójcickiej o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu 16 i 17. Kolejne punkty porządku obrad otrzymują oznaczenie od Nr 16 do Nr 18. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:30:16 (d2) Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady pani Magdaleny Wójcickiej o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 16, 17 i 18 w brzmieniu: Punkt 16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba. Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029. Kolejne punkty porządku obrad otrzymują oznaczenie od Nr 19 do Nr 21. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:31:34 (d3) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:42:46 (d4) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji na kwotę 5 000 000 zł wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę komunalną. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:44:40 (d5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:48:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:49:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:20:20 (3) 1. Głosowanie: Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 29.11.2019r. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:22:30 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia dla Policji. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-12-20 08:40:40 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2020 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:50:29 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:51:46 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej fragment działki numer 365/54, położonej w Łebie, obręb 2, przy ul. Jachtowej. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:52:59 (10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:53:54 (11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łeby na 2020r. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:14:56 (2) 1. Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 14, 15, 16, 17 XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:18:58 (2) 2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:55:00 (12) Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na obszarze miasta Łeby. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:55:59 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej fragment działki numer 55/17, położonej w Łebie, obręb 2, przy ul. Kościuszki. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:56:55 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:57:47 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:58:35 (16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 09:06:59 (17) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:20:54 (3) 2. Głosowanie: Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 06.12.2019r. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:15:51 (2) 2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:18:37 (4) Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łebie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:34:07 (5) Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy odwołaniu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łebie, przedstawionych przez komisję skrutacyjną. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 12:18:55 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 12:38:00 (7) Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie, przedstawionych przez komisję skrutacyjną. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:17:29 Głosowanie nad wnioskiem radnego Arkadiusza Puchacza nad zdjęciem z porządku obrad pkt 9. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-12-20 09:06:07 Wniosek radnego Arkadiusza Puchacza w sprawie przesunięcia w planie pracy Komisji Gospodarki i Budżetu tematu wypracowania stanowiska i koncepcji w sprawie projektu uchwały krajobrazowej z miesiąca marca na miesiąc styczeń 2020 r. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:11:56 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej aby porządek obrad dzisiejszej sesji (...) XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:14:50 Wniosek radnego Krzysztofa Szumały w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 8, 9, 10, 11. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 12:24:29 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:07:09 (3.1) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 20.12.2019r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:07:52 (3.2) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 20.12.2019r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:10:47 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:17:59 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie wraz ze zmianą. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:26:47 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Łeba, w roku szkolnym 2019/2020. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:27:59 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki nr 16/1, położonej w Łebie, obręb 1, jej użytkownikowi wieczystemu. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:37:48 (9.4) Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łebie wraz ze zmianą. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 09:39:13 (10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od (...) XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:40:35 (11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:37:34 (12) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:42:19 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029 po dokonaniu korekt WPF w związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej i wykazie przedsięwzięć na 2020 r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:44:14 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-02-07 10:50:47 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:06:26 (12.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa kładki nad kanałem portowym – koncepcja. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:07:16 (12.2) Głosowanie nad wnioskiem Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Zakup sieci wodociągowej w ciągu ul. św. Mikołaja na odcinku od ul. Wspólnej do drogi woj.214. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-02-07 10:08:30 (12.3) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Zagospodarowanie turystyczne parku leśnego przy ul. Wojska Polskiego w Łebie – koncepcja z PFU dla obiektów przy plaży A. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:09:30 (12.4) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Przebudowa ul Turystycznej wraz z kanalizacją deszczową – budowa ronda przy zjeździe na Rąbkę. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:10:19 (12.5) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Modernizacja zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik – wkład własny. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:11:55 (12.6) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Plac zabaw ul. Kwiatkowskiego. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:13:02 (12.7) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Wykonanie drogi ul. Niedziałkowskiego – dokumentacja projektowa. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:20:42 (12.8) Głosowanie nad wnioskiem z autokorektą Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wpisanie do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa promenady plaża wschodnia – dokumentacja projektowa – 30.000,-. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:22:22 (12.9) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o wpisanie do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa Skatepark – 300.000,- XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-02-07 10:23:03 (12.10) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie drogi ul. Niedziałkowskiego – dokumentacja projektowa” do kwoty 133.000,-. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:24:05 (12.11) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wpisanie do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa Skatepark – 152.000,- XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:26:47 (12.12) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o zmianę nazwy zadania pn. „Plac zabaw ul. Kwiatkowskiego” na zadanie pn. „Budowa Skatepark”. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-02-07 10:29:05 (12.13) Głosowanie nad korektą pozycji budżetu w pozycji 70005 § 077 XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-02-07 09:05:51 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:16:27 (6.1) Głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:25:33 (6.b) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie wraz ze zmianą. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:34:52 (9.5) Głosowanie nad wnioskiem o zmianę projektowanego składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:48:38 (15.2) Głosowanie nad wnioskiem o uzupłnienie projektowanego składu osobowego Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 11:01:49 Głosowanie nad zmianą porządku obrad - wykreślenie punktów 16,17,18. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 10:52:42 (3) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 07.02.2020r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 10:54:28 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-04-24 10:55:31 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości - działki numer 365/89, położonej w Łebie, obręb 2. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-04-24 10:56:29 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z epidemią Covid-19. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 10:57:21 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w związku z epidemią Covid-19. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 10:58:27 (9) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-04-24 10:59:50 (10) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-04-24 11:01:26 (11) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz wyposażenie izolatki w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-04-24 11:02:46 (12) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały XXV/307/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba i ustalenia stawek opłat za postój w tych strefach, sposobu ich pobierania (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2017, poz. 544). XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 11:04:14 (13) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Łeby na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 11:05:03 (14) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży z bonifikatą lokalu mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego w Łebie, przy ul. Pow. Warszawy 12 oraz przyznania pierwszeństwa w jego nabyciu najemcy. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-04-24 11:09:40 (15) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Miejskiej Łeba oraz określenia sezonu kąpielowego. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:18:00 (2b) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:19:00 (3) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 24.04.2020r. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:25:48 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej fragm. działki numer 841/9, położonej w Łebie, obręb 1. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:35:09 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej działkę numer 1101, położonej w Łebie, obręb 1. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:36:58 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - działki nr 497 i  fragm. działki 240/100, położonych w Łebie, przy ul. Dojazdowej. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:37:52 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 95/5, położonej w Łebie, obręb 2. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:38:51 (9) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:39:53 (10) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:45:40 (11) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łeby w 2020 roku. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:00:57 (13) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia “Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:02:18 (14) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łeba. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:03:09 (15) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:15:13 (18) Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami, w sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:21:05 <2> Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:42:27 (4) Głosowanie nad wnioskiem o przesunięcie z rozdziału 63095 paragraf 415 kwota 120 tys. zł na realizację inwestycji "Monitoring wizyjny miasta" - rozdział 75495. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:57:35 (5) Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:55:19 (4b) Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:56:43 (5b) Głosowanie nad wnioskiem o pozostawienie kwoty 120 tys. zł dla przedsięwzięcia "Monitoring wizyjny miasta" oraz zmniejszenie limitu dla rok 2022 dla tego zadania o wyżej wymienioną kwotę oraz dostosowanie WPF do zmian uchwały budżetowej. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:06:50 (2a) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz wnioskiem Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o zdjęcie z porządku obrad punktu 16 i 17. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:07:48 (2c) Głosowanie nad wnioskiem radnej Agnieszki Derba nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie nadania randu Łeba nazwy Rondo imienia Marynarzy Polskich XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:14:20 (18b) Głosowanie nad wnioskeim zmiany do projektu uchwały polegającym na usunięciu w par. 6, ust. 1, pkt. 1a uchwały, wolnego miejsca, przeznaczonego na dopisanie kolejnego nazwiska. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-10-28 09:05:52 (3) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30.09.2020r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-10-28 09:08:10 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XXIV sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-10-28 09:09:26 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029. XXIV sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-10-28 09:10:42 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. XXIV sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-10-28 09:14:41 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę. XXIV sesja Rady Miejskiej w Łebie za