Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 2 5 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Derba za
2 Arkadiusz Puchacz za
3 Beata Smorawska wstrzymał się
4 Bogusław Biskot za
5 Emil Dettlaff przeciw
6 Hanna Kisielewska za
7 Jakub Krawczyk przeciw
8 Jan Kużownik wstrzymał się
9 Katarzyna Mazur za
10 Krzysztof Szumała za
11 Magdalena Plichta przeciw
12 Magdalena Wójcicka przeciw
13 Stanisław Mielewczyk za
14 Teresa Trojanowicz przeciw
15 Agnieszka Bednarek nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 4 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Derba za
2 Arkadiusz Puchacz za
3 Beata Smorawska wstrzymał się
4 Bogusław Biskot za
5 Emil Dettlaff za
6 Hanna Kisielewska za
7 Jakub Krawczyk wstrzymał się
8 Jan Kużownik za
9 Katarzyna Mazur za
10 Krzysztof Szumała za
11 Magdalena Plichta za
12 Magdalena Wójcicka wstrzymał się
13 Stanisław Mielewczyk za
14 Teresa Trojanowicz wstrzymał się
15 Agnieszka Bednarek nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 1 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Derba za
2 Arkadiusz Puchacz za
3 Beata Smorawska za
4 Bogusław Biskot za
5 Emil Dettlaff wstrzymał się
6 Hanna Kisielewska wstrzymał się
7 Jakub Krawczyk za
8 Jan Kużownik za
9 Katarzyna Mazur przeciw
10 Krzysztof Szumała za
11 Magdalena Plichta za
12 Magdalena Wójcicka wstrzymał się
13 Stanisław Mielewczyk za
14 Teresa Trojanowicz za
15 Agnieszka Bednarek nieobecny