Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-06 uchwałą nr II/5/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogusław Biskot 0przewodniczący
Agnieszka Derba 1 wiceprzewodniczący
Emil Dettlaff członek
Hanna Kisielewska członek
Katarzyna Mazur członek
Magdalena Plichta członek
Teresa Trojanowicz członek