Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 1 6 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Derba przeciw
2 Arkadiusz Puchacz za
3 Bogusław Biskot przeciw
4 Emil Dettlaff przeciw
5 Hanna Kisielewska wstrzymał się
6 Jakub Krawczyk za
7 Katarzyna Mazur przeciw
8 Krzysztof Szumała przeciw
9 Magdalena Plichta za
10 Magdalena Wójcicka za
11 Stanisław Mielewczyk przeciw
12 Teresa Trojanowicz za
13 Agnieszka Bednarek nieobecny
14 Beata Smorawska nieobecny
15 Jan Kużownik nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 1 6 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Derba przeciw
2 Arkadiusz Puchacz za
3 Bogusław Biskot przeciw
4 Emil Dettlaff przeciw
5 Hanna Kisielewska wstrzymał się
6 Jakub Krawczyk za
7 Katarzyna Mazur przeciw
8 Krzysztof Szumała przeciw
9 Magdalena Plichta za
10 Magdalena Wójcicka za
11 Stanisław Mielewczyk przeciw
12 Teresa Trojanowicz za
13 Agnieszka Bednarek nieobecny
14 Beata Smorawska nieobecny
15 Jan Kużownik nieobecny