Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Agnieszka Bednarek

Agnieszka Bednarek

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 56, przynależność: KWW ŁEBA 21

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci, przy ul. Jagiellońskiej interpelacja 2019-03-22 2019-04-23
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie w składzie: Agnieszka Derba, Katarzyna Mazur, Hanna Kisielewska I sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-11-22 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie. Zgłoszeni Kandydaci: Jan Kużownik, Magdalena Wójcicka. I sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:05:25 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:16:24 Głosowanie nad uchwałą Nr II/2/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego/ych Rady Miejskiej w Łebie II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:22:09 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej aby Rada dokonała wyboru jednego Wiceprzewodniczącego Rady. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:24:01 Głosowanie nad uchwałą Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łebie. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:27:28 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego/ych Rady. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:41:41 Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego/ych Rady. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:12:01 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej w sprawie powołania czterech stałych Komisji Rady Miejskiej w Łebie tj. 1.Komisji Rewizyjnej, 2.Komisji Gospodarki i Budżetu, 3.Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska, 4.Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:18:41 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej aby skład liczbowy : 1.Komisji Rewizyjnej liczył od 3 do 7 radnych, 2.Komisji Gospodarki i Budżetu liczył od 3 do 7 radnych, 3.Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska liczył od 3 do 7 radnych, 4.Komisji skarg, wniosków i petycji liczył od 3 do 7 radnych. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:21:30 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów liczbowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:40:38 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:42:14 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:43:56 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:45:28 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Magdalena Plichta na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:06:39 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Hanna Kisielewska na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:07:58 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:09:32 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:11:03 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Derba na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:21:54 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Stanisław Mielewczyk na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:24:11 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:25:46 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jan Kużownik na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:27:25 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Beata Smorawska na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:40:21 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:42:14 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:44:37 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:46:10 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jakub Krawczyk na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:59:13 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie w sprawie ustalenia osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 14:27:52 Zmiana porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów Rady Miejskiej w Łebie II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:07:37 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:11:03 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22.11.2018 r. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:51:05 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:52:55 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:54:41 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:58:34 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:04:29 Zmiana porządku obrad poprzez zmianę treści uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji i wycofanie załącznika nr 1 II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:12:54 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:14:21 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Arkadiusz Puchacz na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:15:48 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Beata Smorawska na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:18:19 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jan Kużownik na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:28:51 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Derba na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:30:16 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:31:49 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:33:25 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jakub Krawczyk na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:34:50 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Arkadiusz Puchacz na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:36:17 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Magdalena Plichta na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:37:42 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 13:48:46 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Derba na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:49:55 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Beata Smorawska na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:51:21 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:54:04 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:12:08 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018r. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:15:25 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (1). III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:16:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (2). III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:17:45 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, lokalu użytkowego o powierzchni 68,68 m2, położonego w budynku, przy ul. Pocztowej 10 w Łebie, obr. 1, na działkach o numerach ewidencyjnych 147, 148, 149, 150. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:18:46 Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - dwóch działek o numerach 575/16 i 556/4, położonych w Łebie, obręb 1. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:19:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miejskiej Łeba. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:20:59 Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - trzech działek o numerach 637/8, 724/12 i 724/10, położonych w Łebie, obręb 1. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:22:07 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 841/7, położonej w Łebie, obręb 1. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:23:15 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Lębork w sprawie zwrotu kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nauczyciela pełniącego funkcję członka Zarządu Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:24:43 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej w Łebie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:25:54 Głosowanie nad uchwałą w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:27:14 Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:28:21 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:29:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Andrzeja Strzechmińskiego Burmistrza Miasta Łeby. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:42:39 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:39:33 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:40:14 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:41:00 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Hanna Kisielewska na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:38:37 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:41:50 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Magdalena Plichta na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:37:37 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Rewizyjnej. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:44:14 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:45:20 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie na rok 2019. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:46:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Miejskiej Łeba z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:48:06 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2018-2029. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 09:49:13 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łeby na 2019 r. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. III sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 09:07:10 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności i ogłoszenia przez Burmistrza Miasta naboru na inkasenta opłaty targowej. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-01-31 09:13:25 Przyjęcie porządku obrad (wówczas gdy będzie wniosek o zmianę porządku). IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 09:14:39 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2018 r. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 09:16:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 09:17:12 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia dla Policji. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:27:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2019 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:37:38 Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:39:00 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:39:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska na rok 2019. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:40:45 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2019. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:41:39 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:42:34 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - działki numer 712/5, położonej w Łebie, obręb 1. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:43:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Łeba prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 25/1, położonej w Łebie, obręb 1. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:46:36 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Łebie. IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-01-31 10:44:56 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Miejskiej - Magdaleny Wójcickiej - aby par. 9 uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Łebie. otrzymał brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r." IV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:21:01 (2) Głosowanie: Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:22:29 (3) Głosowanie: Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 31.01.2019 r. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:27:53 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonej w Łebie, przy ul. 10 Marca. V sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-03-22 09:31:52 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych - działki nr 826 oraz fragmentu działki numer 827/3, położonych w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:32:58 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej -fragmentu działki numer 49/30, położonej w Łebie, obręb 2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:34:00 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 6/23, położonej w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:35:11 (9) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej fragment działki nr 935/4, położonej w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:36:05 (10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łeby w 2019 roku. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:37:03 (11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 402/4, położonej w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:37:52 (12) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 365/73, położonej w Łebie, obręb 2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:42:42 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:45:13 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Łeba. V sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-03-22 09:46:25 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łeba oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:47:14 (16) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:48:01 (17) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:48:56 (18) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Miejskiej Łeba oraz określenia sezonu kąpielowego. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:49:46 (19) Głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania nazwy parkowi gminnemu w Łebie. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:50:43 (20) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 54/1, zlokalizowanej w Łebie, obręb 2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:51:30 (21) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w poddzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/20, zlokalizowanej w Łebie, obręb 2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:56:52 (22) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 54/1, zlokalizowanej w Łebie, obręb 2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:57:59 (23) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:59:00 (24) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2025. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:59:55 (25) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie na rok 2019. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 10:01:57 (26) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych - działki numer 557/5 i części działki numer 557/13 oraz części działki nr 637/9, położonych w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 10:03:02 (27) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych -  części działki numer 822/10, położonej w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 10:03:57 (28) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych - działki numer 575/16 i działki numer 556/4, położonych w Łebie, obręb 1. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 10:20:24 (29) Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba – Północ”. V sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-03-22 09:19:44 (2b) Głosowanie nad wnioskiem pani Mgadaleny Wójcickiej o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 13 i 14 w brzmieniu: „Punkt 13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kolejne punkty porządku obrad otrzymują oznaczenie od Nr 15 do Nr 34.„ V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:39:08 (13b) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:40:04 (14b) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:41:40 (13c) Głosowanie nad kandydaturą radnego Stanisława Mielewczyk na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-03-22 09:24:40 (1b) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o oddanie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej część działki nr 157, o pow. 26,88 m2, położonej w Łebie, obręb 1, przy ul. 10 Marca, zabudowanej budynkiem sanitarnym o pow. 20,29 m2. V sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-03-22 10:26:18 (27b) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu w brzmieniu: Komisja wnioskuje aby na kolejną sesję rady Burmistrz Miasta przedłożył Radzie do uchwalenia projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba – Północ” dla terenu 065.ZP. V sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-04-25 09:18:25 Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22.03.2019 r. VI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-04-25 09:20:53 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 - wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby VI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-04-25 09:21:58 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029. VI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-05-27 09:13:11 (3) Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 25.04.2019r. VII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-05-27 09:14:18 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. VII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-05-27 09:15:17 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029. VII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:11:17 Nad wnioskiem pani Magdaleny Wójcickiej o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 12 w brzmieniu: „Punkt 12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców w sprawie inwestycji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki. Kolejne punkty porządku obrad otrzymują oznaczenie od Nr 13 do Nr 15.” IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:13:13 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:14:07 Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 06.06.2019r. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:16:19 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łeby za rok 2018. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:26:30 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Łeby za rok 2018. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:44:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łeby. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:51:04 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Łeba za 2018 r. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:53:07 Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miejskiej Łeba. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:56:31 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 223/2, działkę nr 240/54 oraz fragm. działki nr 240/85, położonych w Łebie, obręb 2. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:57:24 Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 402/4, położonej w Łebie, obręb 1. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-06-28 09:58:52 Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców w sprawie inwestycji przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki. IX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:48:26 (3) Głosowanie: Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 28.06.2019r. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:49:55 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 712/8 i część działki nr 718 i 712/9, położonych w Łebie, obręb 1. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:51:06 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 712/10 i część działki nr 718 i 712/9, położonych w Łebie, obręb 1. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:52:16 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 5 lat w dzierżawę nieruchomości, położonej w Łebie, obręb 2, stanowiącej fragment działki nr 85. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:53:20 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - działki nr 87/17, części działki nr 87/10 oraz części działki nr 87/15, położonych w Łebie, obręb 2. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:54:25 (9) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości – działki nr 822/19, położonej w Łebie, przy ul.Al. św. Jakuba. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:55:32 (10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości – działki nr 437/4, położonej w Łebie, obręb 2. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-09-27 09:56:30 (11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku energetycznego. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:58:03 (12) Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości położonej w Łebie, przy ul. 10 Marca. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:59:04 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości – działki nr 361/22, położonej w Łebie, obręb 2. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:59:54 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości – działki nr 240/102, przy ul.Tysiąclecia. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 10:00:53 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 240/104, przy ul.Tysiąclecia. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 10:01:57 (19) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Łeba prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 25/1, położonej w Łebie, obręb 1. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 10:03:16 (20) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/264/2009 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 24.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Łeba. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 10:04:10 (21) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości -działki nr 415/6, położonej w Łebie, obręb 2. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 10:05:25 (22) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Łeby. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 10:06:28 (23) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-09-27 09:44:34 Głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Kużownika o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwał: (16) w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba; (17) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019; (18) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-09-27 09:46:56 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. X Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-15 11:27:45 (4) Głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba. Drugie posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-10-15 11:32:23 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Miejskiej o zmianie porządku obrad w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 5 i 6 Drugie posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:32:53 (3a) Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 27.09.2019r. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:33:25 (3b) Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 11.10.2019r. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:35:39 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lęborku. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:54:10 (6) Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy wyborze ławnika do Sądu Rejonowego w Lęborku na lata 2020-2023. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:08:42 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały nr X/96/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości -działki nr 437/4, położonej w Łebie, obręb 2. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:09:40 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 49/30, położonej w Łebie, obręb 2. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:10:31 (9) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Łeba prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 49/14, położonej w Nowęcinie, Gmina Wicko. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:11:24 (10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 724/7, położonej w Łebie, obręb 1. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:12:08 (11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 563/7, położonej w Łebie, obręb 1. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:12:58 (12) Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia i  określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – interwencyjnym w Gminie Miejskiej Łeba. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:13:42 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:14:44 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:17:20 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości - działki nr 498/3, położonej w Łebie, przy ul.Dojazdowej. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-10-25 09:27:00 (d1) Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady pani Magdaleny Wójcickiej o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu 16 i 17. Kolejne punkty porządku obrad otrzymują oznaczenie od Nr 16 do Nr 18. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:30:16 (d2) Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady pani Magdaleny Wójcickiej o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 16, 17 i 18 w brzmieniu: Punkt 16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba. Punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Punkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029. Kolejne punkty porządku obrad otrzymują oznaczenie od Nr 19 do Nr 21. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 09:31:34 (d3) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-10-25 10:42:46 (d4) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji na kwotę 5 000 000 zł wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę komunalną. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-10-25 10:44:40 (d5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-10-25 10:48:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-10-25 10:49:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029. XII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-11-29 09:12:52 (2.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:18:01 (2.2) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:19:06 (3) Głosowanie: Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 25.10.2019r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:20:39 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLII/493/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 12 października 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:21:34 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:55:26 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Miejskiej Łeba z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:56:22 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:57:15 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej działkę numer 1191/2, położonej w Łebie, obręb 1, przy ul. Al. św. Jakuba. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:59:09 (16.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu; Komisji Rewizyjnej; Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 przewidywanych zmian w wydatkach budżetu w zakresie wydatków majątkowych tj. zakupu sieci wodociągowej w ciągu ul. św.Mikołaja o wartości 223.000,- od Spółki Wodnej Łeba. Jednocześnie proponuje pozostawienie zadań: - „Modernizacja UL. Teligi – dokumentacja projektowa 100.000,-, - „Przebudowa Plac Dworcowy – dokumentacja projektowa 60.000,- zł. Zmiany w przewidywanych dochodach budżetu pkt.4 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszenie o 63.000,- . XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:00:49 (16.2) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:02:09 (17.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu; Komisji Rewizyjnej; Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wprowadzenie korekty WPF i wykazu przedsięwzięć zgodnie z proponowaną zmianą do uchwały budżetowej. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:02:46 (17.2) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029 XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:13:35 (19.1) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie na rok 2020. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:04:34 (19.2) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu w brzmieniu: „ Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta Łeby o powołanie w skład Komisji dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:32:46 (21.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z paragrafu 1 ustępu 2. Zdaniem Komisji powinna zostać sporządzona umowa zabezpieczająca interesy miasta Łeby. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-11-29 10:33:58 (21.2) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o dopisanie w paragrafie 2 projektu uchwały zapisu w brzmieniu: Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Łeby do zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:34:49 (21.3) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko". XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:16:50 (2.3) Głosowanie nad wnioskiem radnego Krzysztofa Szumały o wycofanie z porządku obrad proj. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Łeba umowy wykonawczej w zakresie określenia szczegółowych zasad świadczenia usług, które obejmują m.in. budowę, eksploatację i utrzymanie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku, zgłoszonego przez Klub Radnych „Razem dla Łeby”. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:50:33 Na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łebie - głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad projektów uchwał nr: 7,8,9,10,11,12. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:12:35 (19.2b) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu w brzmieniu: „ Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta Łeby o powołanie w skład Komisji dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:15:51 (2) 2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:18:37 (4) Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łebie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:34:07 (5) Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy odwołaniu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łebie, przedstawionych przez komisję skrutacyjną. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 12:18:55 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 12:38:00 (7) Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie, przedstawionych przez komisję skrutacyjną. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:11:56 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej aby porządek obrad dzisiejszej sesji (...) XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:14:50 Wniosek radnego Krzysztofa Szumały w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 8, 9, 10, 11. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 12:24:29 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:07:09 (3.1) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 20.12.2019r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:07:52 (3.2) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 20.12.2019r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:10:47 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:17:59 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie wraz ze zmianą. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:26:47 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Łeba, w roku szkolnym 2019/2020. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:27:59 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki nr 16/1, położonej w Łebie, obręb 1, jej użytkownikowi wieczystemu. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:37:48 (9.4) Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łebie wraz ze zmianą. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:39:13 (10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od (...) XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:40:35 (11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:37:34 (12) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:42:19 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029 po dokonaniu korekt WPF w związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej i wykazie przedsięwzięć na 2020 r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:44:14 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:50:47 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:06:26 (12.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa kładki nad kanałem portowym – koncepcja. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:07:16 (12.2) Głosowanie nad wnioskiem Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Zakup sieci wodociągowej w ciągu ul. św. Mikołaja na odcinku od ul. Wspólnej do drogi woj.214. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:08:30 (12.3) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Zagospodarowanie turystyczne parku leśnego przy ul. Wojska Polskiego w Łebie – koncepcja z PFU dla obiektów przy plaży A. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:09:30 (12.4) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Przebudowa ul Turystycznej wraz z kanalizacją deszczową – budowa ronda przy zjeździe na Rąbkę. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:10:19 (12.5) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Modernizacja zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik – wkład własny. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:11:55 (12.6) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Plac zabaw ul. Kwiatkowskiego. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:13:02 (12.7) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Wykonanie drogi ul. Niedziałkowskiego – dokumentacja projektowa. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:20:42 (12.8) Głosowanie nad wnioskiem z autokorektą Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wpisanie do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa promenady plaża wschodnia – dokumentacja projektowa – 30.000,-. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:22:22 (12.9) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o wpisanie do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa Skatepark – 300.000,- XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:23:03 (12.10) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie drogi ul. Niedziałkowskiego – dokumentacja projektowa” do kwoty 133.000,-. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:24:05 (12.11) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wpisanie do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa Skatepark – 152.000,- XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:26:47 (12.12) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o zmianę nazwy zadania pn. „Plac zabaw ul. Kwiatkowskiego” na zadanie pn. „Budowa Skatepark”. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:29:05 (12.13) Głosowanie nad korektą pozycji budżetu w pozycji 70005 § 077 XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:05:51 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:16:27 (6.1) Głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:25:33 (6.b) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie wraz ze zmianą. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:34:52 (9.5) Głosowanie nad wnioskiem o zmianę projektowanego składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:48:38 (15.2) Głosowanie nad wnioskiem o uzupłnienie projektowanego składu osobowego Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 11:01:49 Głosowanie nad zmianą porządku obrad - wykreślenie punktów 16,17,18. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-05-26 09:18:00 (2b) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:19:00 (3) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 24.04.2020r. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:25:48 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej fragm. działki numer 841/9, położonej w Łebie, obręb 1. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:35:09 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej działkę numer 1101, położonej w Łebie, obręb 1. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:36:58 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - działki nr 497 i  fragm. działki 240/100, położonych w Łebie, przy ul. Dojazdowej. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:37:52 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 95/5, położonej w Łebie, obręb 2. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:38:51 (9) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:39:53 (10) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:45:40 (11) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łeby w 2020 roku. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:00:57 (13) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia “Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:02:18 (14) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łeba. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:03:09 (15) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:15:13 (18) Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami, w sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:21:05 <2> Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:42:27 (4) Głosowanie nad wnioskiem o przesunięcie z rozdziału 63095 paragraf 415 kwota 120 tys. zł na realizację inwestycji "Monitoring wizyjny miasta" - rozdział 75495. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:57:35 (5) Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:55:19 (4b) Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:56:43 (5b) Głosowanie nad wnioskiem o pozostawienie kwoty 120 tys. zł dla przedsięwzięcia "Monitoring wizyjny miasta" oraz zmniejszenie limitu dla rok 2022 dla tego zadania o wyżej wymienioną kwotę oraz dostosowanie WPF do zmian uchwały budżetowej. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:06:50 (2a) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz wnioskiem Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o zdjęcie z porządku obrad punktu 16 i 17. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:07:48 (2c) Głosowanie nad wnioskiem radnej Agnieszki Derba nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie nadania randu Łeba nazwy Rondo imienia Marynarzy Polskich XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:14:20 (18b) Głosowanie nad wnioskeim zmiany do projektu uchwały polegającym na usunięciu w par. 6, ust. 1, pkt. 1a uchwały, wolnego miejsca, przeznaczonego na dopisanie kolejnego nazwiska. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 09:32:35 (2a) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 09:33:59 (3a) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 19.05.2020r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 09:34:37 (3b) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26.05.2020r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 11:22:16 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Łeby za rok 2019. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-06-30 11:57:08 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-06-30 12:19:49 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łeby. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-06-30 12:26:04 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Gospodarki i Budżetu. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 12:36:23 (9) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:07:08 (10) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości - dwóch działek o numerach 914 i 915, położonych w Łebie, obręb 1. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:08:29 (11) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 402/4, położonej w Łebie, obręb 1. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:09:31 (12) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:13:17 (13) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:14:15 (14) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Łeby na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:15:11 (15) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 831/5, położonej w Łebie, obręb 1. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:19:25 (16) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:20:40 (17) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:24:22 (18) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji osób wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 09:26:05 (2b) Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - części działki nr 365/89, położonej w Łebie obr. 2 XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:39:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dierżawę nieruchomości - części działki numer 365/89, położonej w Łebie obr. 2. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-07-16 08:06:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na finansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym (...) XXII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-07-16 08:08:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-07-16 08:09:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do projektu Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby pn. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży jako Partner i wspólnej realizacji projektu pn. Łeba Perłą jest Bałtyku. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-07-16 08:11:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do programu Pomorskie Żagle Wiedzy Edukacja Morska i Żeglarska XXII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-07-16 08:12:33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby poprzez realizacje zadania - ochrona zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik w Łebie (...) XXII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za