Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 0 8 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 0 8 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 3 5 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Bednarek wstrzymał się
2 Agnieszka Derba przeciw
3 Arkadiusz Puchacz przeciw
4 Beata Smorawska za
5 Bogusław Biskot przeciw
6 Emil Dettlaff za
7 Hanna Kisielewska przeciw
8 Jakub Krawczyk wstrzymał się
9 Jan Kużownik za
10 Katarzyna Mazur za
11 Krzysztof Szumała przeciw
12 Magdalena Plichta za
13 Magdalena Wójcicka za
14 Stanisław Mielewczyk wstrzymał się
15 Teresa Trojanowicz za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Bednarek wstrzymał się
2 Agnieszka Derba za
3 Arkadiusz Puchacz przeciw
4 Beata Smorawska za
5 Bogusław Biskot za
6 Emil Dettlaff za
7 Hanna Kisielewska przeciw
8 Jakub Krawczyk za
9 Jan Kużownik za
10 Katarzyna Mazur za
11 Krzysztof Szumała wstrzymał się
12 Magdalena Plichta za
13 Magdalena Wójcicka za
14 Stanisław Mielewczyk wstrzymał się
15 Teresa Trojanowicz za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 2 4 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Bednarek przeciw
2 Agnieszka Derba wstrzymał się
3 Arkadiusz Puchacz wstrzymał się
4 Beata Smorawska za
5 Bogusław Biskot za
6 Emil Dettlaff za
7 Hanna Kisielewska przeciw
8 Jakub Krawczyk za
9 Jan Kużownik za
10 Katarzyna Mazur za
11 Krzysztof Szumała przeciw
12 Magdalena Plichta za
13 Magdalena Wójcicka za
14 Stanisław Mielewczyk przeciw
15 Teresa Trojanowicz za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 4 1 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Bednarek za
2 Agnieszka Derba wstrzymał się
3 Arkadiusz Puchacz wstrzymał się
4 Beata Smorawska za
5 Bogusław Biskot za
6 Emil Dettlaff za
7 Hanna Kisielewska wstrzymał się
8 Jakub Krawczyk za
9 Jan Kużownik za
10 Katarzyna Mazur za
11 Krzysztof Szumała wstrzymał się
12 Magdalena Plichta za
13 Magdalena Wójcicka za
14 Stanisław Mielewczyk przeciw
15 Teresa Trojanowicz za