Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 1 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Bednarek za
2 Agnieszka Derba za
3 Arkadiusz Puchacz za
4 Beata Smorawska za
5 Bogusław Biskot za
6 Hanna Kisielewska za
7 Jakub Krawczyk wstrzymał się
8 Jan Kużownik za
9 Katarzyna Mazur za
10 Magdalena Plichta za
11 Magdalena Wójcicka przeciw
12 Stanisław Mielewczyk za
13 Teresa Trojanowicz wstrzymał się
14 Emil Dettlaff nieobecny
15 Krzysztof Szumała nieobecny