Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 3 1 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Bednarek przeciw
2 Agnieszka Derba wstrzymał się
3 Arkadiusz Puchacz za
4 Beata Smorawska za
5 Bogusław Biskot wstrzymał się
6 Hanna Kisielewska za
7 Jakub Krawczyk za
8 Jan Kużownik za
9 Katarzyna Mazur wstrzymał się
10 Magdalena Plichta za
11 Magdalena Wójcicka za
12 Stanisław Mielewczyk za
13 Teresa Trojanowicz za
14 Krzysztof Szumała nieoddany
15 Emil Dettlaff nieobecny