Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 2 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Bednarek za
2 Agnieszka Derba za
3 Arkadiusz Puchacz przeciw
4 Beata Smorawska za
5 Bogusław Biskot za
6 Emil Dettlaff wstrzymał się
7 Hanna Kisielewska wstrzymał się
8 Jakub Krawczyk za
9 Jan Kużownik za
10 Katarzyna Mazur przeciw
11 Magdalena Plichta za
12 Magdalena Wójcicka za
13 Stanisław Mielewczyk za
14 Teresa Trojanowicz za
15 Krzysztof Szumała nieobecny