Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-06 uchwałą nr II/5/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogusław Biskot 1 wiceprzewodniczący
Agnieszka Derba członek
Jakub Krawczyk członek
Katarzyna Mazur 0przewodniczący
Beata Smorawska członek
Teresa Trojanowicz członek