Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 2 11 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Bednarek przeciw
2 Agnieszka Derba przeciw
3 Arkadiusz Puchacz przeciw
4 Beata Smorawska przeciw
5 Bogusław Biskot przeciw
6 Emil Dettlaff wstrzymał się
7 Hanna Kisielewska przeciw
8 Jakub Krawczyk przeciw
9 Katarzyna Mazur przeciw
10 Krzysztof Szumała za
11 Magdalena Plichta przeciw
12 Magdalena Wójcicka wstrzymał się
13 Stanisław Mielewczyk przeciw
14 Teresa Trojanowicz przeciw
15 Jan Kużownik nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 2 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Bednarek za
2 Agnieszka Derba za
3 Arkadiusz Puchacz za
4 Beata Smorawska za
5 Bogusław Biskot za
6 Emil Dettlaff wstrzymał się
7 Hanna Kisielewska za
8 Jakub Krawczyk wstrzymał się
9 Katarzyna Mazur za
10 Krzysztof Szumała za
11 Magdalena Plichta za
12 Magdalena Wójcicka przeciw
13 Stanisław Mielewczyk za
14 Teresa Trojanowicz przeciw
15 Jan Kużownik nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 1 3 0 1