Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof Szumała

Krzysztof Szumała

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 44, przynależność: KWW TOBIE I MIASTU

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Gospodarki i Budżetu stała II/5/2018 przewodniczący
Komisja Turystyki i Ochrony Środowiska stała II/5/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
6 Stanowisko Burmistrza Miasta Łeby w sprawie pisma Poczty Polskiej oraz wniosek w sprawie wydłużenia sezonu kąpielowego interpelacja 2020-04-28 2020-04-30
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie w składzie: Agnieszka Derba, Katarzyna Mazur, Hanna Kisielewska I sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-11-22 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie. Zgłoszeni Kandydaci: Jan Kużownik, Magdalena Wójcicka. I sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:05:25 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:16:24 Głosowanie nad uchwałą Nr II/2/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego/ych Rady Miejskiej w Łebie II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:22:09 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej aby Rada dokonała wyboru jednego Wiceprzewodniczącego Rady. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:24:01 Głosowanie nad uchwałą Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łebie. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:27:28 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego/ych Rady. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:41:41 Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego/ych Rady. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:12:01 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej w sprawie powołania czterech stałych Komisji Rady Miejskiej w Łebie tj. 1.Komisji Rewizyjnej, 2.Komisji Gospodarki i Budżetu, 3.Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska, 4.Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:18:41 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej aby skład liczbowy : 1.Komisji Rewizyjnej liczył od 3 do 7 radnych, 2.Komisji Gospodarki i Budżetu liczył od 3 do 7 radnych, 3.Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska liczył od 3 do 7 radnych, 4.Komisji skarg, wniosków i petycji liczył od 3 do 7 radnych. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:21:30 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6.12.2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów liczbowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:40:38 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 12:42:14 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 12:43:56 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 12:45:28 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Magdalena Plichta na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:06:39 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Hanna Kisielewska na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:07:58 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:09:32 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:11:03 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Derba na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:21:54 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Stanisław Mielewczyk na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:24:11 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:25:46 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jan Kużownik na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:27:25 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Beata Smorawska na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:40:21 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:42:14 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:44:37 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Teresa Trojanowicz na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:46:10 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jakub Krawczyk na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:59:13 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie w sprawie ustalenia osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 14:27:52 Zmiana porządku obrad poprzez wycofanie projektu uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów Rady Miejskiej w Łebie II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:07:37 Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 11:11:03 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22.11.2018 r. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 12:51:05 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:52:55 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:54:41 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Bednarek na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 12:58:34 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Rewizyjnej. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:04:29 Zmiana porządku obrad poprzez zmianę treści uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji i wycofanie załącznika nr 1 II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:12:54 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:14:21 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Arkadiusz Puchacz na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:15:48 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Beata Smorawska na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:18:19 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jan Kużownik na członka Komisji Gospodarki i Budżetu. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 13:28:51 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Derba na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:30:16 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Bogusław Biskot na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:31:49 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:33:25 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Jakub Krawczyk na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:34:50 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Arkadiusz Puchacz na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:36:17 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Magdalena Plichta na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 13:37:42 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Emil Dettlaff na członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. II sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2018-12-06 13:48:46 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Agnieszka Derba na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-06 13:49:55 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Beata Smorawska na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:51:21 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Katarzyna Mazur na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2018-12-06 13:54:04 Głosowanie nad kandydaturą radnego/j Krzysztof Szumała na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. II sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2018-12-28 Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. III sesja Rady Miejskiej w Łebie
2019-10-15 11:27:45 (4) Głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Łeba. Drugie posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-10-15 11:32:23 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Miejskiej o zmianie porządku obrad w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 5 i 6 Drugie posiedzenie XI Sesji Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:12:52 (2.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba, ustalenia stawek opłat za postój w tej strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:18:01 (2.2) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:19:06 (3) Głosowanie: Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 25.10.2019r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:20:39 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLII/493/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 12 października 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:21:34 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:55:26 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Miejskiej Łeba z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:56:22 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:57:15 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej działkę numer 1191/2, położonej w Łebie, obręb 1, przy ul. Al. św. Jakuba. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:59:09 (16.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu; Komisji Rewizyjnej; Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 przewidywanych zmian w wydatkach budżetu w zakresie wydatków majątkowych tj. zakupu sieci wodociągowej w ciągu ul. św.Mikołaja o wartości 223.000,- od Spółki Wodnej Łeba. Jednocześnie proponuje pozostawienie zadań: - „Modernizacja UL. Teligi – dokumentacja projektowa 100.000,-, - „Przebudowa Plac Dworcowy – dokumentacja projektowa 60.000,- zł. Zmiany w przewidywanych dochodach budżetu pkt.4 rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszenie o 63.000,- . XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:00:49 (16.2) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:02:09 (17.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu; Komisji Rewizyjnej; Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wprowadzenie korekty WPF i wykazu przedsięwzięć zgodnie z proponowaną zmianą do uchwały budżetowej. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:02:46 (17.2) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2019-2029 XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:13:35 (19.1) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie na rok 2020. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-11-29 10:04:34 (19.2) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu w brzmieniu: „ Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta Łeby o powołanie w skład Komisji dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:32:46 (21.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z paragrafu 1 ustępu 2. Zdaniem Komisji powinna zostać sporządzona umowa zabezpieczająca interesy miasta Łeby. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2019-11-29 10:33:58 (21.2) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o dopisanie w paragrafie 2 projektu uchwały zapisu w brzmieniu: Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Łeby do zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:34:49 (21.3) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o. w Czarnówku, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko". XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:16:50 (2.3) Głosowanie nad wnioskiem radnego Krzysztofa Szumały o wycofanie z porządku obrad proj. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Łeba umowy wykonawczej w zakresie określenia szczegółowych zasad świadczenia usług, które obejmują m.in. budowę, eksploatację i utrzymanie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku, zgłoszonego przez Klub Radnych „Razem dla Łeby”. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 09:50:33 Na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łebie - głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad projektów uchwał nr: 7,8,9,10,11,12. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-11-29 10:12:35 (19.2b) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu w brzmieniu: „ Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta Łeby o powołanie w skład Komisji dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej. XIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-06 08:11:46 (4) Głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-06 08:14:07 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XIV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-06 08:14:52 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. XIV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-06 08:15:34 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XIV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-06 08:27:00 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XIV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-06 08:27:47 (9) Głosowanie nad uchwałą w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. XIV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:20:20 (3) 1. Głosowanie: Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 29.11.2019r. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:22:30 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia dla Policji. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:40:40 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2020 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-12-20 08:50:29 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-12-20 08:51:46 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej fragment działki numer 365/54, położonej w Łebie, obręb 2, przy ul. Jachtowej. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:52:59 (10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2019-12-20 08:53:54 (11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łeby na 2020r. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:14:56 (2) 1. Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 14, 15, 16, 17 XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:18:58 (2) 2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:55:00 (12) Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na obszarze miasta Łeby. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:55:59 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej fragment działki numer 55/17, położonej w Łebie, obręb 2, przy ul. Kościuszki. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:56:55 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:57:47 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:58:35 (16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 09:06:59 (17) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2020. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:20:54 (3) 2. Głosowanie: Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 06.12.2019r. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:15:51 (2) 2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:18:37 (4) Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łebie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:34:07 (5) Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy odwołaniu Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łebie, przedstawionych przez komisję skrutacyjną. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 12:18:55 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 12:38:00 (7) Głosowanie nad przyjęciem zasad głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie, przedstawionych przez komisję skrutacyjną. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 08:17:29 Głosowanie nad wnioskiem radnego Arkadiusza Puchacza nad zdjęciem z porządku obrad pkt 9. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 09:06:07 Wniosek radnego Arkadiusza Puchacza w sprawie przesunięcia w planie pracy Komisji Gospodarki i Budżetu tematu wypracowania stanowiska i koncepcji w sprawie projektu uchwały krajobrazowej z miesiąca marca na miesiąc styczeń 2020 r. XV Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:11:56 Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącej Rady Magdaleny Wójcickiej aby porządek obrad dzisiejszej sesji (...) XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 11:14:50 Wniosek radnego Krzysztofa Szumały w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 8, 9, 10, 11. XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2019-12-20 12:24:29 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łebie XVI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:07:09 (3.1) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 20.12.2019r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:07:52 (3.2) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Łebie z dni 20.12.2019r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:10:47 (5) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:17:59 (6) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie wraz ze zmianą. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:26:47 (7) Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Łeba, w roku szkolnym 2019/2020. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:27:59 (8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki nr 16/1, położonej w Łebie, obręb 1, jej użytkownikowi wieczystemu. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:37:48 (9.4) Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łebie wraz ze zmianą. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:39:13 (10) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od (...) XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:40:35 (11) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:37:34 (12) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:42:19 (13) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029 po dokonaniu korekt WPF w związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej i wykazie przedsięwzięć na 2020 r. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:44:14 (14) Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:50:47 (15) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-02-07 10:06:26 (12.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa kładki nad kanałem portowym – koncepcja. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:07:16 (12.2) Głosowanie nad wnioskiem Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Zakup sieci wodociągowej w ciągu ul. św. Mikołaja na odcinku od ul. Wspólnej do drogi woj.214. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:08:30 (12.3) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Zagospodarowanie turystyczne parku leśnego przy ul. Wojska Polskiego w Łebie – koncepcja z PFU dla obiektów przy plaży A. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:09:30 (12.4) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Przebudowa ul Turystycznej wraz z kanalizacją deszczową – budowa ronda przy zjeździe na Rąbkę. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:10:19 (12.5) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Modernizacja zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik – wkład własny. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:11:55 (12.6) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Plac zabaw ul. Kwiatkowskiego. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:13:02 (12.7) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wykreślenie z wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Wykonanie drogi ul. Niedziałkowskiego – dokumentacja projektowa. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:20:42 (12.8) Głosowanie nad wnioskiem z autokorektą Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej o wpisanie do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa promenady plaża wschodnia – dokumentacja projektowa – 30.000,-. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:22:22 (12.9) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o wpisanie do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa Skatepark – 300.000,- XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:23:03 (12.10) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie drogi ul. Niedziałkowskiego – dokumentacja projektowa” do kwoty 133.000,-. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:24:05 (12.11) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o wpisanie do wykazu zadań inwestycyjnych zadania pn.: Budowa Skatepark – 152.000,- XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-02-07 10:26:47 (12.12) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu o zmianę nazwy zadania pn. „Plac zabaw ul. Kwiatkowskiego” na zadanie pn. „Budowa Skatepark”. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:29:05 (12.13) Głosowanie nad korektą pozycji budżetu w pozycji 70005 § 077 XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:05:51 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:16:27 (6.1) Głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:25:33 (6.b) Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie wraz ze zmianą. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 09:34:52 (9.5) Głosowanie nad wnioskiem o zmianę projektowanego składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-02-07 10:48:38 (15.2) Głosowanie nad wnioskiem o uzupłnienie projektowanego składu osobowego Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-02-07 11:01:49 Głosowanie nad zmianą porządku obrad - wykreślenie punktów 16,17,18. XVII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 10:52:42 (3) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 07.02.2020r. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 10:54:28 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 10:55:31 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości - działki numer 365/89, położonej w Łebie, obręb 2. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 10:56:29 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z epidemią Covid-19. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 10:57:21 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w związku z epidemią Covid-19. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 10:58:27 (9) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-04-24 10:59:50 (10) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-04-24 11:01:26 (11) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz wyposażenie izolatki w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 11:02:46 (12) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały XXV/307/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba i ustalenia stawek opłat za postój w tych strefach, sposobu ich pobierania (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2017, poz. 544). XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-04-24 11:04:14 (13) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Łeby na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 11:05:03 (14) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży z bonifikatą lokalu mieszkalnego nr 6, zlokalizowanego w Łebie, przy ul. Pow. Warszawy 12 oraz przyznania pierwszeństwa w jego nabyciu najemcy. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-04-24 11:09:40 (15) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Miejskiej Łeba oraz określenia sezonu kąpielowego. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:18:00 (2b) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:19:00 (3) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 24.04.2020r. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:25:48 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej fragm. działki numer 841/9, położonej w Łebie, obręb 1. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:35:09 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, stanowiącej działkę numer 1101, położonej w Łebie, obręb 1. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:36:58 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - działki nr 497 i  fragm. działki 240/100, położonych w Łebie, przy ul. Dojazdowej. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:37:52 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 95/5, położonej w Łebie, obręb 2. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:38:51 (9) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:39:53 (10) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:45:40 (11) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łeby w 2020 roku. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:00:57 (13) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia “Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łeba na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:02:18 (14) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łeba. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:03:09 (15) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:15:13 (18) Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami, w sprawie zmiany uchwały Nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów jej płatności. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:21:05 <2> Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:42:27 (4) Głosowanie nad wnioskiem o przesunięcie z rozdziału 63095 paragraf 415 kwota 120 tys. zł na realizację inwestycji "Monitoring wizyjny miasta" - rozdział 75495. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:57:35 (5) Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:55:19 (4b) Głosowanie nad projektem uchwały wraz ze zmianami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-19 09:56:43 (5b) Głosowanie nad wnioskiem o pozostawienie kwoty 120 tys. zł dla przedsięwzięcia "Monitoring wizyjny miasta" oraz zmniejszenie limitu dla rok 2022 dla tego zadania o wyżej wymienioną kwotę oraz dostosowanie WPF do zmian uchwały budżetowej. XIX sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:06:50 (2a) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki i Budżetu oraz wnioskiem Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o zdjęcie z porządku obrad punktu 16 i 17. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 09:07:48 (2c) Głosowanie nad wnioskiem radnej Agnieszki Derba nad zdjęciem z porządku obrad uchwały w sprawie nadania randu Łeba nazwy Rondo imienia Marynarzy Polskich XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-05-26 10:14:20 (18b) Głosowanie nad wnioskeim zmiany do projektu uchwały polegającym na usunięciu w par. 6, ust. 1, pkt. 1a uchwały, wolnego miejsca, przeznaczonego na dopisanie kolejnego nazwiska. XX Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 09:32:35 (2a) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 09:33:59 (3a) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 19.05.2020r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 09:34:37 (3b) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26.05.2020r. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 11:57:08 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie wstrzymał się
2020-06-30 12:19:49 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łeby. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie przeciw
2020-06-30 12:26:04 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Gospodarki i Budżetu. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 12:36:23 (9) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:07:08 (10) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości - dwóch działek o numerach 914 i 915, położonych w Łebie, obręb 1. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:08:29 (11) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 402/4, położonej w Łebie, obręb 1. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:09:31 (12) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:13:17 (13) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:14:15 (14) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Łeby na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:15:11 (15) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 831/5, położonej w Łebie, obręb 1. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:19:25 (16) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:20:40 (17) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:24:22 (18) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji osób wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 09:26:05 (2b) Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - części działki nr 365/89, położonej w Łebie obr. 2 XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-06-30 13:39:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dierżawę nieruchomości - części działki numer 365/89, położonej w Łebie obr. 2. XXI Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-07-16 08:06:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu na finansowanie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu technicznego i medycznego w Samodzielnym Publicznym (...) XXII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-07-16 08:08:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-07-16 08:09:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do projektu Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby pn. Wspieranie edukacji wodnej młodzieży jako Partner i wspólnej realizacji projektu pn. Łeba Perłą jest Bałtyku. XXII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-07-16 08:11:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do programu Pomorskie Żagle Wiedzy Edukacja Morska i Żeglarska XXII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-07-16 08:12:33 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Łeby poprzez realizacje zadania - ochrona zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik w Łebie (...) XXII Sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:11:50 (3.1) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30.06.2020r. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:13:17 (3.2) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 16.07.2020r. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:15:08 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 712/13, położonej w Łebie, obręb 1. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:16:17 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 171/XXX/92 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 20 listopada 1992 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Miejskiej Łeba działek położonych w Łebie, przy ul. Zawiszy Czarnego, nabywanych na poszerzenie ul. Zawiszy Czarnego. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:17:53 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki nr 446/2, położonej w Łebie, obręb 1, jej użytkownikowi wieczystemu. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:18:50 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1001/7, położonej w Łebie, obręb 1. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:19:44 (9) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Łeba. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:21:05 (10) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łebie. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:22:02 (11) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łebie. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:22:55 (12) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych – fragmentu działki numer 240/100 oraz fragmentu działki nr 240/101, położonych w Łebie, obr. 2. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:23:43 (13) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Łeba za 2019 r. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:24:29 (14) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:25:12 (15) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-09-30 09:29:03 Głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnego Krzysztofa Szumały - nad nie odczytywaniem sprawozdania z wykonania uchwał rady i informacja z prac Burmistrza Miasta Łeby. XXIII sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-10-28 09:05:52 (3) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30.09.2020r. XXIV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-10-28 09:08:10 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XXIV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-10-28 09:09:26 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029. XXIV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-10-28 09:10:42 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. XXIV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-10-28 09:14:41 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę. XXIV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-11-26 09:06:52 (3) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.10.2020r. XXV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-11-26 09:17:11 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Miejskiej Łeba z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. XXV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-11-26 09:18:40 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/247/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 stycznia 2013r.w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (...) XXV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-11-26 10:18:03 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. XXV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-11-26 10:20:17 (8) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2020-2029 wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta Łeby. XXV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-11-26 10:22:01 (9) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia przez Gminę Wicko zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. XXV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-11-26 10:23:07 (10) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę nr 95/5, położonej w Łebie, obręb 2. XXV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-11-26 10:24:54 (11) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Urszuli i Jerzego Rudnickich na uchwałę Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 lipca 2010r. Nr XL/361/2010 w sprawie (...) XXV sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 09:13:22 (2. 1) Głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 22, 23, 24 w brzmieniu: „Punkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2021. Punkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (...) XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 09:16:05 (2.2) Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 09:31:16 (3) Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26.11.2020r. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 09:32:54 (5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia dla Policji. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:03:17 (6) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:31:25 (7) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2021-2029. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:33:21 (8.1) Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska o zmianę w § 1 projektu uchwały okresu dzierżawy z 10 lat na 3 lata. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:33:59 (8.2) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - działki numer 52/3, położonej w Łebie, obręb 2, przy ul. Jachtowej. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:35:47 (9) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości - lokalu użytkowego, położonego w Łebie, obręb 1, przy ul. Łąkowej 4, ana fragmencie działki nr 551/7. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:37:13 (10) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych - działki numer 45/20 oraz działki nr 45/21, położonych w Łebie, obręb 2. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:38:38 (11) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych - działki nr 361/2, 911, 924, 926, 927, 928, 1032 i 1130, położonych w Łebie, obręb 1. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:39:33 (12) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Łebie, przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej fragment działki nr 55/19. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:40:35 (13) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej - fragmentu działki numer 87/13, położonej w Łebie, obręb 2. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:41:47 (14) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych - fragmentu działki numer 551/10, fragmentu działki nr 402/4, fragmentu działki nr 371/11, fragmentu działki nr 224/1, zlokalizowanych w Łebie, obręb 1 oraz fragmentu działki nr 240/79, położonego w Łebie, obręb 2. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:42:41 (15) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu miasta Łeby na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:43:51 (16) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:44:44 (17) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:45:29 (18) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łeba. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:46:34 (19) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Łeba na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:47:19 (20) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łeby na 2021 rok. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:48:18 (21) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby dla terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie ul. Jachtowej „Łeba – ul. Jachtowa” w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:49:23 (22) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:50:21 (23) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:51:56 (24) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miejskiej w Łebie z 26 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/247/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 stycznia 2013r.w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...) XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 09:36:05 Głosowanie nad wnioskiem radnego Krzysztofa Szumały w sprawie nie odczytywania załączników do uchwały budżetowej. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za
2020-12-30 10:17:54 Głosowanie nad wnioskiem radnego Krzysztofa Szumały w sprawie nie odczytywania załączników do uchwały w sprawie przyjęcia WPF Gminy Miejskiej Łeba na lata 2021-2029. XXVI sesja Rady Miejskiej w Łebie za