Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 5
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 1 2 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Derba przeciw
2 Beata Smorawska za
3 Hanna Kisielewska wstrzymał się
4 Jakub Krawczyk za
5 Jan Kużownik za
6 Katarzyna Mazur przeciw
7 Krzysztof Szumała za
8 Magdalena Plichta za
9 Magdalena Wójcicka za
10 Stanisław Mielewczyk za
11 Agnieszka Bednarek nieobecny
12 Arkadiusz Puchacz nieobecny
13 Bogusław Biskot nieobecny
14 Emil Dettlaff nieobecny
15 Teresa Trojanowicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 1 0 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Derba za
2 Beata Smorawska za
3 Hanna Kisielewska za
4 Jakub Krawczyk za
5 Jan Kużownik za
6 Katarzyna Mazur za
7 Krzysztof Szumała za
8 Magdalena Plichta za
9 Magdalena Wójcicka wstrzymał się
10 Stanisław Mielewczyk za
11 Agnieszka Bednarek nieobecny
12 Arkadiusz Puchacz nieobecny
13 Bogusław Biskot nieobecny
14 Emil Dettlaff nieobecny
15 Teresa Trojanowicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 5
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 1 0 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Agnieszka Derba za
2 Beata Smorawska za
3 Hanna Kisielewska za
4 Jakub Krawczyk za
5 Jan Kużownik za
6 Katarzyna Mazur za
7 Krzysztof Szumała za
8 Magdalena Plichta za
9 Magdalena Wójcicka wstrzymał się
10 Stanisław Mielewczyk za
11 Agnieszka Bednarek nieobecny
12 Arkadiusz Puchacz nieobecny
13 Bogusław Biskot nieobecny
14 Emil Dettlaff nieobecny
15 Teresa Trojanowicz nieobecny