Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Gospodarki i Budżetu stała 2018-12-06 II/5/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-12-06 II/5/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-12-06 II/5/2018
Komisja Turystyki i Ochrony Środowiska stała 2018-12-06 II/5/2018