Doraźna Komisja Statutowa

Zakres działania i skład komisji.

Doraźna Komisja Statutowa

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2020-02-07 uchwałą nr XVII/155/2020

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogusław Biskot 0przewodniczący
Agnieszka Derba członek
Jan Kużownik członek